დაკვიკავშირდით

თქვენი სახელი

თქვენი იმეილი

თემის შესახებ

ტექსტი

Prof. Pavle Kasradze.

Chair of GADA 

E-Mail:infogada@gmail.com  mobile phone: +99577426563

Dr. თეიმურაზ უკლება

Vice Chair of GADA.

E-Mail: infogada@gmail.com mobile phone:+99577712071

Prof.Elza Tataradze.

Head of TUE

E-Mail:  infogada@gmail.com. mobile phone:+99577271777.  

Ekaterine Mikadze.

Expert. Result management

 E-Mail:ekaterine24@gmail.com. mobile phone:99577570630