განათლება

საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს განათლების პროგრამა მოიცავს: 1. ეროვნულ ჩემპიონატში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენებისათვის, საქართველოს ეროვნული ნაკრებების წევრების, სამედიცინო და მათი დამხმარე პერსონალისათვის ლექცია-სემინარების, ქვიზების ჩატარებასა და მსოფლიო ანტი-დოპინგური ორგანიზაციის მიერ გამოცემული ძირითადი დოკუმენტების(ანტი-დოპინგური კოდექსი, ტესტირების საერთაშორისო სტანდარტი, ანტი-დოპინგურ ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის სისტემა, ანტი-დოპინგური წესები ნაციონალური ანტი-დოპინგური ორგანიზაციებიათვის და აკრძალული სია) გაცნობა/გადაცემას. 2. ელექტრონული და ბეჭდვითი მედიისათვის ანტი-დოპინგური მასალების მომზადებასა და დოპინგისაგან თავისუფალი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების პროპაგანდას. 3. ეროვნულ ანტი-დოპინგური სააგენტოს ვებ.გვერდზე ანტი-დოპინგური ინფორმაციის განთავსებას.

შემოგვიერთდით

FACEBOOK
GOOGLE +
SKYPE
TWITTER
YOUTUBE