ანტი-დოპინგური პროგრამები

დოპინგისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები საკვები დანამატების გამოყენების დროს და ჯანმრთელი კვების უპირატესობა.


საგანმანათლებლო, პრევენციული და საინფორმაციო ანტი-დოპინგური პროგრამა საქართველოში


საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, ხელმისაწვდომი გავხადოთ სპორტსმენებისათვის, მრწთვნელებისათვის, სპორტსმენთა დამხმარე პერსონალისათვის, სპორტის ნაციონალური ფედერაციებისა და სპორტული მედიცინის წარმომადგენლებისათვის ინფორმაცია დოპინგის, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მისი ნეგატური ზემოქმედების, სპორტში მისი გამოყენების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შესახებ.

შემოგვიერთდით

FACEBOOK
GOOGLE +
SKYPE
TWITTER
YOUTUBE